I samarbete med Soundic HB som finns i samma lokal, kan du få hjälp med inspelning, musikbakgrunder och arrangemang samt tillgång till studiomusiker och körsångare. Soundic HB startades 1984, och har sedan dess spelat in ett stort antal artister, grupper, körer och orkestrar i en rad olika genrer. Sedan starten 1984 har också uthyrning av ljudanläggningar varit en del av vår verksamhet, och det har under åren blivit en hel del kända och okända namn, som vi har jobbat med på både musik-, teater- och revyscenen. Kulturhuset i Ekshärad överför i samarbete med Soundic HB stenkakor/ singel- och LP-skivor/ kassetter samt rullband till CD. Vi för också över filmer till dagens DVD. Det kan vara smalfilmer, 8 mm, Hi 8, VHS- band eller digitala  filmer. För aktuella priser se